Epistemologi:Teori, Konsep dan Sumber-Sumber Ilmu dalam Tradisi Islam

  • Abdi Syahrial Harahap Universitas Panca Budi
Keywords: Kata kunci: Epistemologi, teori ilmu, konsep ilmu, sumber ilmu.

Abstract

Abstrak

Makalah ini menjelaskankan beberapa hal yang berkaitan dengan epistemologi Islam yang mencakup teori,konsep dan sumber-sumber ilmu dalam Islam. Secara umum epistemologi adalah suatu disiplin ilmu yang membicarakan dan menyelidiki sumber, kaedah, proses dan batasan suatu ilmu ataupun pengetahuan sehingga membawa kepada pemahaman terhadap kebenaran yang hakiki. Dalam tradisi Islam, suatu ilmu yang diperolehi harus mencapai tahap yakin karena objektif akhir suatu perkara adalah mempunyai unsur-unsur kebenaran secara mutlak. Dari segi kebenaran sesuatu ilmu pula, kaedah epistemologi Islam menganggap ilmu pengetahuan sebagai sesuatu yang mungkin dan menolak pendapat para skeptis yang menganggap ilmu sebagai suatu kemustahilan. Manakala dari segi sumber ilmu, konsep epistemologi Islam yang berdasarkan kepada worldview tauhid tidak hanya terbatas kepada perolehan sumber kepada al-khabar al-sadiq dan ilham semata-mata, bahkan juga memberi ruang kepada akal dan pancaindera untuk memperolehi ilmu berdasarkan kepada ruang lingkup yang mampu dicapai oleh akal dan inderawi.

 

Published
2021-02-23
How to Cite
Harahap, A. S. (2021). Epistemologi:Teori, Konsep dan Sumber-Sumber Ilmu dalam Tradisi Islam. Dakwatul Islam, 7(2), 208-226. Retrieved from https://ojs.diniyah.ac.id/index.php/DakwatulIslam/article/view/204