SYAMSUL RIZAL; MUHARRANI; SAIDATUN NISA. PEMBERDAYAAN BERBASIS EKONOMI KREATIF DALAM MENINGKATKAN KEMANDIRIAN EKONOMI MASYARAKAT. Dakwatul Islam, v. 7, n. 1, p. 39 - 48, 31 Dec. 2022.