(1)
Syamsul Rizal; Muharrani; Saidatun Nisa. PEMBERDAYAAN BERBASIS EKONOMI KREATIF DALAM MENINGKATKAN KEMANDIRIAN EKONOMI MASYARAKAT. DakwatulIslam 2022, 7, 39 - 48.