1.
Yanti N, Ikbal M, Siskawati Z. Pelaksanaan Penilaian Ranah Kognitif pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri 1 Mandau. Al-Mutharahah [Internet]. 2022Sep.3 [cited 2024Mar.3];19(2):171-83. Available from: https://ojs.diniyah.ac.id/index.php/Al-Mutharahah/article/view/527