(1)
Yanti, N.; Ikbal, M.; Siskawati, Z. Pelaksanaan Penilaian Ranah Kognitif Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di SMK Negeri 1 Mandau. Al-Mutharahah 2022, 19, 171-183.