[1]
Auliyatun Najah, Hana Shofia, Auli Nuril Arifah, and Luthfatun Nisa’, “PEMBUATAN ALAT PERMAINAN EDUKATIF (APE) ROBOT PINTAR DENGAN MENGGUNAKAN BARANG BEKAS UNTUK ANAK USIA 4-5 TAHUN”, Al-Abyadh, vol. 6, no. 1, pp. 18-24, Jun. 2023.