Auliyatun Najah, Hana Shofia, Auli Nuril Arifah, & Luthfatun Nisa’. (2023). PEMBUATAN ALAT PERMAINAN EDUKATIF (APE) ROBOT PINTAR DENGAN MENGGUNAKAN BARANG BEKAS UNTUK ANAK USIA 4-5 TAHUN. Al-Abyadh, 6(1), 18-24. https://doi.org/10.46781/al-abyadh.v6i1.711