(1)
Auliyatun Najah; Hana Shofia; Auli Nuril Arifah; Luthfatun Nisa’. PEMBUATAN ALAT PERMAINAN EDUKATIF (APE) ROBOT PINTAR DENGAN MENGGUNAKAN BARANG BEKAS UNTUK ANAK USIA 4-5 TAHUN. Al-Abyadh 2023, 6, 18-24.